image
Pojke med läkarbok
header

Välkommen till Familjeläkarna LSS/Socialpsykiatri!

divider

text-standard

Välkommen till Familjeläkarna LSS/Socialpsykiatri!

Familjeläkarna har fått förtroendet att ansvara för sjukvårdsinsatserna på 26 boenden och 16 dagliga verksamheter i Nacka kommun.

Vårt team av sjuksköterskor och paramedicinare har ett genuint intresse och hög kompetens inom HSL området, LSS och Socialpsykiatri. Vi samarbetar med patienternas läkare på vårdcentralerna, habilitering och samverkan med Psykiatri och specialistvård.

Patienterna har tillgång till sjuksköterska och sjukgymnast/arbetsterapeut vardagar 8-16, kvällar nätter och helger finns jourverksamhet med sjuksköterska att tillgå.

Vår målsättning är att patienterna ska kunna leva ett aktivt liv, känna trygghet och uppleva största möjliga hälsa och välbefinnande, patienterna får individuellt anpassat stöd och sjukvårdsinsatser i hemmet.

Stöd till personalen för en säker och trygg läkemedelshantering, delegering och habiliteringsinsatser sker regelbundet.

Telefonnummer dygnet runt: 076 698 22 19