text-standard

Välkommen till Familjeläkarna i Vaxholm!

Tillsammans skapar vi en trygg miljö genom att följa basala hygienrutiner och håll avstånd. För dig som är över 70 år rekommenderar vi munskydd vid besök på vår mottagning och personalen kommer att använda visir i patientnära möten.

Vi vill erbjuda dig professionell och bästa möjliga vård även i dessa tider.

Telefonbokad Drop-in

Har du luftvägssymtom och feber, ring 08-541 718 25 

till oss och boka tid för din och andras skull.

Provtagning via 1177

Region Stockholm erbjuder alla invånare möjlighet att provta sig utan kostnad för covid-19. Gå in på 1177 för vidare information.

https://www.1177.se/Stockholm/corona-provtagning

Använd vår videovård 

Du kan även boka tid till läkare, sjuksköterska, psykolog, via vår videovård.

Information om detta hittar du här:

online!

Har du bokad tid för årskontroll eller återbesök?

Nu tar vi emot dig som är äldre på mottagningen på ett säkert sätt. 

Ditt besök kan även göras digitalt eller per telefon.

Hudmottagning

Nu är det åter dags för vår populära hudmottagning!

Har du någon hudförändring som du du vill visa upp? Den 23 september erbjuder vi en tidsbokad mottagning för hudåkommor som kommer hålla hus här på vårdcentralen, Kapellgatan 2 i Vaxholm. Ring till mottagningssköterskan på 08-541 718 00 för att boka tid.

Ifall du är sjuk eller upplever förkylningssymtom så gäller fortsatt att avboka tiden för att minska smittspridning.

Välkomna!

2020-06-25

Ändrade rutiner för drop-in

Har du luftvägssymtom och feber, eller andra problem kom inte till mottagningen utan ring till oss eller till 1177.
För att minska smittspridning bland patienter och personal förändrar vi våra rutiner för vår drop-in mottagning. Besök bokas i förväg, via telefon 08-541 718 00.
Allt som gäller Covid-19 provtagning hänvisar vi till inlägget 2020-06-15.

2020-06-15

Från och med måndag 15/6-20 kommer Region Stockholm att erbjuda alla invånare möjlighet att provta sig för Covid-19. Information om hur det går till kommer att publiceras på www.1177.se

Man laddar då ner appen ”alltid öppet” (har du sedan tidigare laddat ner den behöver du se till att det är den senaste versionen du har) och följer instruktionerna på 1177. Om du ej har tekniska möjligheter till detta är du välkommen att kontakta mottagningen. 

Denna provtagning kommer vara separat från vår vanliga verksamhet och skötas av region Stockholm. Behöver du medicinsk bedömning pga nedsatt allmäntillstånd, etc är du naturligtvis välkommen att höra av dig som vanligt till mottagningen. 

På grund av rådande situation gällande utbrottet av Coronaviruset har vi varit tvungna att göra vissa förändringar gällande bokningar på mottagningen. Har man förkylningssymtom ska man enligt gällande riktlinjer i första hand prioritera egenvård med symtomlindring, samt naturligtvis undvika kontakt med andra människor för att minimera smittspridning.

Om du har luftvägssymtom (hosta, förkyld, halsont) med antingen feber eller är påverkad i ditt allmäntillstånd är du naturligtvis välkommen att kontakta mottagningen via telefon för en första bedömning av sjuksköterska. Vid behov får du därefter kontakt med en av våra läkare.

Vi försöker även sköta så mycket som möjligt av de årliga kontrollerna, etc på distans via videomöte eller per telefon. Detta för att skydda äldre samt riskgrupper.

2020-06-09

Imorgon onsdag den 10/6 är tyvärr vår drop in mottagning för Covid-19 stängd pga sjukdom. Vi hälsar er välkomna igen på torsdag kl 08:00.

 

2020-06-08

Nu har region Stockholm beslutat om utökad provtagning för covid-19 vid husläkarmottagningar och närakuter. Det innebär att om det finns ett medicinskt behov av provtagning (avgörs av din läkare ) så kan nu vårdcentralen beställa ett covidtest för att påvisa pågående infektion (näspinneprov)och eller antikroppar efter genomgången infektion (blodprov).

Ansvarig läkare avgör vilka som provtas och medicinsk prioritering sker utifrån riskgrupp och om provet har betydelse inför behandling.
Familjeläkarna i Vaxholm öppnar därför idag måndag kl 9.00 upp för en drop- in mottagning på Lillstugan där vi har vår infektionsnod. Det finns ett antal drop in tider varje dag hela veckan mån-fre 08.00-11:30 . Du träffar då en läkare för en medicinsk bedömning och vb tas provet i anslutning till besöket. Alla besök är kostnadsfria men antikroppsprov får man bekosta själv ( i nuläget) om man inte är vårdpersonal.

20200522 PROVTAGNING för patienter COVID-19

Folkhälsomyndigheten har lämnat besked att provtagning för Covid-19 på patienter som söker i primärvården inom kort kommer att bli aktuellt.

Vi inväntar fortfarande besked på när och hur vi ska starta igång och återkommer med besked när riktlinjerna är klara. Vi samarbetar med övriga vårdcentraler och infektionsnoder i nordost och kommer att ha gemensamma riktlinjer för vem som ska provtas och hur. Vi inväntar klartecken från smittskydd Stockholm för när provtagning kam påbörjas.

Än så länge pågår enbart provtagning av vårdpersonal i Stockholm.

Mer info kommer då på hemsidan och Facebook så snart allt är klart.

Hudmottagning

Nu är det åter dags för vår populära hudmottagning!

Har du någon hudförändring som du du vill visa upp? Den 27 maj erbjuder vi en tidsbokad mottagning för hudåkommor som kommer hålla hus här på vårdcentralen, Kapellgatan 2 i Vaxholm. Ring till mottagningssköterskan på 08-541 718 00 att boka tid.

Ifall du är sjuk eller upplever förkylningssymtom så gäller fortsatt att avboka tiden för att minska smittspridning.

Välkomna!

Ändrade rutiner för drop-in

Har du luftvägssymtom och feber, kom inte till mottagningen utan ring till oss eller till 1177.
För att minska smittspridning bland patienter och personal förändrar vi våra rutiner för vår drop-in mottagning. Besök bokas i förväg, via telefon 08-541 718 00.

Använd vår videovård 

Du kan även boka tid till läkare, sjuksköterska, psykolog, fysioterapeut och dietist via vår videovård. Information om detta hittar du här:

Har du bokad tid för årskontroll eller återbesök?

Extra viktigt information för dig som är äldre eller i riskgrupp.

Ditt besök kan göras digitalt eller per telefon. Kontakta mottagningen på 08-541 718 00.

 

Aktuellt om coronavirus, covid-19

Frågor och svar (länk till Folkhälsomyndigheten)

Aktuellt för Vaxholm, covid-19

Ingen provtagning för Covid-19 utförs här i Vaxholm, vidare info se Folkhälsomyndigheten

Vid luftvägssymtom sker undersökning på separat mottagning i Vaxholm. Bokning görs via telefon till Vaxholms vårdcentral.

 

Vaccination drop-in är inställd tillsvidare!

Boka tid för vaccination via telefon 08-541 718 00.

Välkommen till oss på Familjeläkarna i Vaxholm. Vi välkomnar nya patienter!

header

blocks