header

Välkommen till Familjeläkarna Luthagen – Mimmi Ekholms plats

text-standard

Tillsammans skapar vi en trygg miljö genom att följa basala hygienrutiner och håll avstånd. För dig som är över 70 år rekommenderar vi munskydd vid besök på vår mottagning och personalen kommer att använda visir i patientnära möten. Vi vill erbjuda dig professionell och bästa möjliga vård även i dessa tider.

 

Information om vaccination för Covid-19

Vi har i nuläget hög arbetsbelastning till följd av rådande pandemi, covid-19, och därför har vi inte möjlighet att svara på allmänna frågor om covid-19-vaccinationer. Aktuell information om detta hittar du på länk; https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/

 

Region Uppsalas telefonnummer för allmänhetens frågor om vaccination

Den som har allmänna frågor om covid-19 och vaccinationen ska ringa det nationella numret 113 13.

Har man frågor om vaccinationen i Uppsala län, exempelvis när och hur man kommer att få sin vaccination, ska man ringa till 018-617 45 40. Öppettider: vardagar 8.00–16.00.

Observera att de som svarar inte kan boka tid för vaccination, eller svara på individuella medicinska frågor.

 

 

Vi kommer ställa några kontrollfrågor innan ni får registrera ert besök på mottagningen. 

-Känner du dig förkyld? Vänligen kontakta vårdcentralen innan du besöker oss, ring oss på 018 511 511 eller kontakta oss via 1177.

-Har du symtom som hosta, halsont och feber är du inte välkommen fysiskt till mottagningen.  Då ber vi er kontakta oss via telefon eller 1177.

-Är du testad för covid-19 och inte fått svar ber vi dig stanna hemma tills svaret har anlänt till dig.

 

 

 

 

 

 NYA PATIENTAVGIFTER FÖR 2021

Vänligen läs 1177.se Region Uppsala för aktuella avgifter.

Höjd avgift för uteblivet besök för att minska antalet uteblivna och sent inställda besök höjs avgiften 2021.

Syftet med höjningen är att:

• Region Uppsala vill motverka att du som patient inte kommer på ditt inbokade besök eftersom ett uteblivet besök är förenat med stora kostnader. Detta beror på att vården stått redo för dig med både avsatt tid och avsatta resurser.

• Uteblivna besök bidrar till att du förhindrar att någon annan patient i kön hade kunnat få din tid, vilket i sin tur leder till längre vårdköer.

• En enhetlig avgift gör att det blir lika för alla invånare.

 

blocks