header

Välkommen till Familjeläkarna Luthagen – Mimmi Ekholms plats

text-standard

Tillsammans skapar vi en trygg miljö genom att följa basala hygienrutiner och håll avstånd. För dig som är över 70 år rekommenderar vi munskydd vid besök på vår mottagning och personalen kommer att använda visir i patientnära möten. Vi vill erbjuda dig professionell och bästa möjliga vård även i dessa tider.

 

Välkommen att boka tid för antikropptest.

Du kan nu boka tid för antikropptest för Covid -19 För utförande hos vid Familjeläkarna Luthagen . Kostnad 200 kr ingår ej i högkostnadsskyddet

All bokningar av antikroppstestning  sker via 1177.

För att boka ska du ha varit symtomfri under 2 veckors tid innan testning på grund av att annars har man inte utvecklat antikroppar.

blocks