image
Pojke med läkarbok
header

Familjeläkarnas Miljöarbete

divider

text-standard

Familjeläkarna bedriver verksamhet som är långsiktigt hållbar för miljön. Sedan 2010 är vi ett miljöcertifierat företag, och vi arbetar aktivt för att minska vår negativa inverkan på miljön.

Familjeläkarnas Miljöpolicy

Familjeläkarna ska förebygga ohälsa hos våra patienter och erbjuda rätt vård på rätt nivå och därmed minska ett större vårdbehov i ett senare skede. Vi ska ständigt förbättra verksamheten, minska vår miljöpåverkan och förebygga föroreningar genom att:

  1. arbeta med förebyggande hälso- och sjukvård
  2. undvika onödig läkemedelsförskrivning
  3. ta hänsyn till miljön i våra beslut
  4. uppfylla miljölagstiftning och andra krav
  5. resa till patienterna så miljöanpassat som möjligt
  6. hushålla med våra resurser