image
text-standard

Sjuksköterskemottagning

 

Här kan du träffa både sjuksköterskor och distriktssjuksköterskor.

Alla våra patienter med kroniska sjukdomar, som till exempel diabetes eller hjärt- och kärlsjukdomar, följs med årliga kontroller.

På vår astma- och KOL-mottagning utför vi spirometri och följer de av våra patienter som har en kronisk lungsjukdom.

Vi erbjuder hjälp och stöd med:

 • Blodtrycksmätning (även 24-timmars)
 • EKG
 • Sårvård och omläggningar
 • Sutur/agrafftagning
 • Vaccinationer
 • Spirometri (efter remiss av våra läkare)
 • Injektioner/infusioner
 • Akut astmabehandling
 • Motion (fysisk aktivitet på recept)
 • Stress
 • Sömn
 • Kost
 • Vikt
 • Rökavvänjning och frågor kring alkohol
 • Diabetes
 • Kompression/stödstrumpor
 • Inkontinens

 

Välkommen att ringa oss på telefon 018 – 511 511.