image
header

Om Familjeläkarna

divider

text-standard
Från en läkarstation vid havet till en professionell vårdcentral

Tankarna på att etablera Familjeläkarna föddes på en läkarstation ute i havsbandet dit vi, Maria och Stefan Amér, sökt oss en sommar med våra tre barn. Med enkla medel tog vi hand om patienterna. Insikten kring vad som var viktigast i vården utkristalliserade sig ganska snart i en miljö där bekvämligheterna var sällsynta. Kompetens, engagemang och ett vänligt, personligt bemötande var avgörande. Vi lärde oss av det och bestämde oss för att låta de faktorerna bli rättesnöre för Familjeläkarna.

Högt rankade i undersökningar

Sedan starten i Saltsjöbaden 2007 har vi vuxit successivt med patienternas förtroende.
Vi har vid flera patientundersökningar rankats i den absoluta toppen bland vårdcentraler. Omdömena från så många nöjda patienter är vår största belöning.

Vi är här för att stanna

När vi idag finns på över tio orter i Region Stockholm och Uppsala samt ansvarar för läkarinsatserna på över 200 äldreboenden, och fem team inom ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) betyder det att vi nått en storlek som gör oss mindre sårbara. Familjeläkarna omsätter runt 400 miljoner år 2020. Verksamheten redovisade 2019 en vinst på 32 Mkr och 2018 på 17,7 Mkr. De tre föregående åren gick verksamheten med förlust; 2017: -4,8 Mkr , 2016: -2,3 Mkr och 2015: 0,05 Mkr. Resultatet 2019 motsvarande en marginal på 9,2% och 2018 på 5,7 %. De tre åren dessförinnan var marginalen negativ. Marginalen är i nivå med branschsnittet.

Vi har kommit för att stanna.

Människor som mår gott kan även göra gott

Vi månar om att Familjeläkarna ska vara en attraktiv arbetsplats där våra medarbetare trivs. Därför delar vi med oss av vår syn på god sjukvård till alla som vill arbeta med oss. Vi är fortfarande aktiva som ägare och styrelse. Totalt är vi idag runt 500 välutbildade medarbetare som utgör kraften i Familjeläkarna AB.