text-standard

Förnya recept

 

Vi förnyar inga recept via e-post. Kontakta oss via 1177.se.

För att din behandling ska bli så säker som möjligt vill vi att du träffar en läkare innan vi skriver ut ett recept. Vid långvarig eller återkommande medicinering som fungerar bra, kan du i vissa fall få dina recept förnyade utan läkarbesök.

Recept utan läkarbesök gäller om:

  • Läkemedlet är förskrivet under det senaste året av en läkare hos Familjeläkarna.
  • Du har en kronisk läkemedelsbehandlad sjukdom och du har varit på läkarkontroll hos Familjeläkarna för just denna sjukdom det senaste året.

Beroendeframkallande läkemedel förnyas enbart efter telefonkontakt med sjuksköterska.

Kontakta oss gärna i god tid. Samtliga recept skickas som e-recept och du kan hämta ut läkemedlet på valfritt apotek efter cirka fem vardagar.

Receptönskemål via internet

Du kan lämna önskemål om receptförnyelse via Mina Vårdkontakter förutsatt att du skaffar dig ett personligt konto. Du får sedan svar via Mina vårdkontakter.

Receptönskemål via telefon

Familjeläkarna Luthagen 018–511 511. Telefonsvarare dygnet runt.

blocks