text-standard

Hållbarhetsrapport 2022

För Familjeläkarna innebär hållbarhet att skapa långsiktigt värde för organisationen och våra intressenter. Syftet med hållbarhetsrapporten är att transparent beskriva de områden som är mest väsentliga för oss att hantera och utveckla.

forms