image
header

Vi vill ge dig trygg och säker vård!

divider

text-standard
Familjeläkarna:
  • har välutbildade och kunniga läkare
  • erbjuder vård med kvalité och personligt bemötande
  • skapar rutiner för att vara säkra på att vårt arbete följer lagar och föreskrifter och överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet
  • dokumenterar årligen patientsäkerhetsarbetet i vår patientsäkerhetsberättelse

Ditt äldreboende har huvudansvaret för vården och omsorgen. Familjeläkarna ansvarar för läkarinsatserna på boendet.

Familjeläkarna arbetar hela tiden för att förbättra den vård och service vi ger våra patienter. För kontakt med våra läkare, vänligen tala med ansvarig sjuksköterska på ditt boende. Om du har synpunkter på läkarinsatserna uppskattar vi om du mailar till oss: sabo@famlak.se.