Två läkare

Välkommen till framtiden!

 

Digitaliseringen kan användas till att förbättra vården på många sätt. Vår målsättning med att gå online är att förenkla mötet med vården genom att bli mer tillgängliga, oberoende av fysiskt avstånd och att återkopplingen blir snabbare och enklare.

Du kan ha möten via videosamtal med på sikt alla vårdkategorier på våra vårdcentraler. Vi börjar dock med läkare, sjuksköterskor och psykologer.

Detta kan du får hjälp med av;

Läkare:

 • Bedömning och behandling i de fall det är lämpligt. Var god notera att vi är mycket restriktiva med antibiotika förskrivning.
 • Rådivning kring din medicinering
 • Receptförnyelse
 • Inleda en utredning som kan komma att kompletteras med provtagning, undersökning och ev remiss
 • Intyg av lämplig sort
 • Kostnad: 200 kr. Frikort gäller

Sjuksköterska:

 • Rådgivning och förändringsstöd vad gäller livsstil
 • Allmän rådgivning
 • Förskrivning av hjälpmedel
 • Återkoppling på undersökningar
 • Kostnad 100kr. Frikort gäller.

Psykolog:

 • Ångest och nedstämdhet
 • Stress
 • Sömnbesvär
 • Fobier
 • Relationsproblem
 • Utmattning
 • Kostnad 100 kr. Frikort gäller.