lead

Läkarna på familjeläkarna online sjukskriver men det är inte en garanti att vi gör det. Vi gör en medicinsk bedömning baserat på din berättelse, det vi kan observera samt tidigare journalanteckningar. Välkommen att kontakta oss!


text-standard

Sjukskrivningar vi kan göra:

  • Förstadagsintyg
  • Intyg 7:e dagen
  • Kortare sjukskrivningar <2v.

 

Sjukskrivningar vi inte kan göra:

  • Nybedömning om längre sjukskrivning (>2v) alt komplex problematik
  • Bedömningar som kräver en fysisk undersökning (och en sådan inte finns nyligen gjord av kollega)

 

Längre sjukskrivningar:

  • Ibland finns det inte tider för att förlänga sjukskrivning på din mottagning. Vi kan då hjälpa till med att förlänga din sjukskrivning (om detta bedöms lämpligt) fram till ditt bokade besök på mottagningen. Notera alltså att förutsättningen för en förlängning av din sjukskrivning är att

 

  1.   du har en inbokad tid på din mottagning.
  2.   det finns en ordentlig bedömning gjord av din behandlande läkare på mottagningen