image
text-standard

Psykisk hälsa

 

Vi vet att många upplever nedsatt psykiskt välbefinnande. Om du upplever besvär med ditt psykiska mående och tar kontakt med oss får du först träffa någon som arbetar med psykisk hälsa. Ofta erbjuder vi dig en tid redan samma dag. Vi tror att du får bäst hjälp om du får komma när du behöver hjälpen.

Till oss kan du komma när du exempelvis:

  • känner dig nedstämd eller deprimerad
  • känner oro och/eller ångest
  • besväras av stress eller utmattning
  • har sömnsvårigheter
  • har problem i relationer

Du träffar oss en eller flera gånger. Det är ditt behov som avgör. Du bokar dina egna återbesök. Vi arbetar för att ge dig redskap till förändring, hjälpsamma sätt att hantera dina besvär och guidar dig till effektiv självhjälp.

 

Välkommen att boka tid via telefon 018 – 511 511.