image
Pojke med läkarbok
header

Familjeläkarnas Kvalitets och Miljöarbete

divider

text-standard

Familjeläkarna Kvalitetscertifierade 2020

Under början av 2020 genomgår Familjeläkarna certifiering i Kvalitet ISO 9001:2015.

Familjeläkarnas kvalitetspolicy

Baserat på våra fyra ledord:Arbetsglädje och energi hos medarbetare genom god arbetsmiljö.Medicinsk excellens genom hög kompetens hos våra professioner som säkerställer patientsäkerhet.Patientens nöjdhet och trygghet skapar tillit och genomEkonomisk stabilitet kan vi tillhandahålla hållbar vård av högsta kvalitet och med god tillgänglighet. Detta uppnår vi genom att ha engagerade och kompetenta medarbetare, samordnade arbetsflöden och en tydlig organisation med kommunicerade mål där vi strävar efter ständig förbättring. Vi följer kontinuerligt gällande lagstiftning och andra krav.

 

Familjeläkarna bedriver verksamhet som är långsiktigt hållbar för miljön. Sedan 2010 är vi ett miljöcertifierat företag, och vi arbetar aktivt för att minska vår negativa inverkan på miljön.

Familjeläkarnas Miljöpolicy

Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB följer bindande krav och arbetar för så god hälsa som möjligt hos våra patienter, minskade vårdbehov och därmed minskad miljöpåverkan

 

Vi arbetar efter följande punkter:

  1. arbeta med förebyggande hälso- och sjukvård
  2. undvika onödig läkemedelsförskrivning
  3. ta hänsyn till miljön i våra beslut
  4. uppfylla miljölagstiftning och andra krav
  5. resa till patienterna så miljöanpassat som möjligt
  6. hushålla med våra resurser
text-standard

SveCert_SwAc_ISO_14001_Swe_72dpi