image
text-standard

Provtagning

 

Vi tar prover som sedan analyseras på Akademiska Sjukhuset. Eftersom proverna behöver skickas dit önskar vi att du kommer på förmiddagen för provtagning.

Provtagning sker på ordination av läkare eller sköterska i samband med ett besök.

Ibland behöver prover tas före besöket och de beställs då i samband med att du kallas, eller enligt annan överenskommelse.

Provtagningen är kostnadsfri. Inlämning av medhavda prover skall göras måndag – fredag mellan 08.00 – 12.00 för att säkerställa att de hinner med transporten.

Prover med remiss från andra mottagningar och planerade prover bör tas på förmiddagen, för att hinna med transport som hämtas 13.00.

 

För provtagning behöver ingen tid bokas, vi har Drop-In

Vi tar endast prover som är beställda, inga prover läggs till eller tas bort från en provtagningsbeställning utan läkare/sköterskas medgivande.

Patienter vars provtagning bedömts som akut av ordinerande läkare får en förturslapp för snabbare omhändertagande.

Patienter som kommit för planerade prover tas om hand enligt turordning

divider

text-standard

Öppettider laboratorium:

 

Måndag – fredag :

kl. 07.45 – 12.00

 

Dagen innan röd dag stänger labbet kl. 12.00

 

Välkommen.