image
text-standard

Våra förmåner

divider

text-standard

Det är viktigt att du som medarbetare känner arbetsglädje, energi och mår bra. Via våra kollektivavtal ger vi dig trygghet och som anställd hos oss har du tillgång till olika förmåner.

Familjeläkarna erbjuder alla medarbetare:

 • Forskning: Vi medverkar i olika forskningsprojekt med målet att vara en lärande organisation som bedriver vård och omsorg baserad på ny kunskap.
 • Föräldraledighet: Rätt till föräldralön/föräldraledighetstillägg enligt ditt kollektivavtal.
 • Hälsokontroll: Liten hälsoundersökning för dig under 50 år vart femte år och stor hälsoundersökning för dig över 50 år vart annat år.
 • Hälso- och friskvårdaktiviteter: Varje enhet utför årligen en gemensam hälsoaktivitet och vi erbjuder alla medarbetare friskvårdsbidrag med 3 000 kronor per år för heltidsarbete.
 • Introduktion: Vid anställning tilldelas du en mentor och får en introduktionsplan och checklista samt har regelbundet uppföljningssamtal med chef och mentor.
 • Kompetensutveckling: Vi vill ha kompetenta medarbetare och erbjuder olika insatser och/eller utbildningar när det behövs. Vi uppmuntrar till ett kontinuerligt lärande i arbetet med stöd av kollegor och din chef.
 • Ledarskap: Oavsett var i organisationen du arbetar ska du ha en bra chef. Våra chefer finns där för att du som medarbetare ska ha rätt förutsättningar i vardagen.
 • Löneväxling: Som anställd kan du byta ut delar av din lön mot en förmån, exempelvis extra pension.
 • Om du blir sjuk: Vi betalar sjuklön de första fjorton dagarna med 80 % av din lön, minus karensdagen. Därefter får du både ersättning från Försäkringskassan och sjuklön från oss fram till dag 90. Det innebär att du får upp till 90 % på hela din lön under den perioden. Efter 90 dagar får du ersättning från ITP-sjukpension, som är en sjukförsäkring via oss.
 • Om du gör illa dig: Som anställd är du försäkrad via Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Försäkringen gäller både under arbetstid och på väg till och från arbetet. Försäkringen täcker olika kostnader som exempelvis läkarvård och mediciner.
 • Möten: På alla arbetsplatser genomförs regelbundna arbetsplatsträffar med fokus på delaktighet och öppenhet. Du har både årliga medarbetarsamtal och lönesamtal med din närmaste chef. Som ledare deltar du på månadsmöten med övriga chefer och ledare i Familjeläkarna.
 • Semester: Som nyanställd har du möjlighet att använda dig av fem betalda semesterdagar i förskott som skrivs av under fem år. Alla som fyllt 40 år har sex extra semesterdagar och har du fyllt 50 år har du sju extra semesterdagar.
 • Skärmglasögon: Du får ersättning för synundersökning samt kostnad för glas och glasögon för upp till 1 600 kronor, inkl. moms.
 • Tjänstepension: Familjeläkarna erbjuder tjänstepension via Collectum, ITP 1 för samtliga anställda. Det är en kollektivavtalad premiebestämd tjänstepension inom privata sektorn.
 • Vaccination: Som anställda har du tillgång till gratis influensavaccin, årligen vid säsongsinfluensa, gratis covid-19 vaccin beroende på tillgång. Övriga vaccin erbjuds till självkostnadspris.