image
Äldre dam med personal
header

Läkarinsatser på Äldreboenden

divider

text-standard

Familjeläkarna har fått förtroendet att ansvara för läkarinsatserna på ett 70-tal äldreboenden över hela Storstockholm med totalt runt 7 000 boende. Våra läkare har ett genuint intresse för äldres hälsa och är oftast specialister i geriatrik (äldremedicin) eller specialister i allmänmedicin. Vi kombinerar hög medicinsk kompetens och erfarenhet med det nära och personliga mötet.

Vår ambition är att alla våra patienter ska få lika professionell, omsorgsfull och engagerad vård som vi önskar våra egna familjer, och vi vill bidra till bästa möjliga livskvalité för våra äldre patienter.

Alla äldreboenden besöks minst en gång i veckan och patientansvarig läkare finns tillgänglig på telefon vardagar 08.00-17.00. Vi har också en egen jourlinje dygnet runt, året runt, för de äldreboenden vi utför läkarinsatser hos.

Om du som patient eller anhörig vill komma i kontakt med ansvarig läkare, hör du av dig till ansvarig sköterska på äldreboendet som förmedlar kontakten.

Med anledning av artikel i DN den 8 september

Med anledning av en artikel som nyligen publicerats i DN  september) och som handlar om andelen smittade och avlidna med covid-19 på äldreboenden i Stockholm behöver ett förtydligande göras då siffrorna som presenteras i artikeln tyvärr är missvisande och överensstämmer inte med de faktiska antalen som föreligger. Våra kommentarer och påpekanden av feltolkningarna har inför publiceringen till största del utelämnats eller inte tagits hänsyn till vilket i det här fallet riskerar att ge en kraftigt felaktigt bild av smittspridningen och antalet avlidna på äldreboenden i Stockholm. Vi bifogar därför här även våra kommentarer som skickades till DN (3 september).

I artikeln beräknas procenten smittade och avlidna baserat på ett genomsnitt av listade individer under en tidsperiod vilket gör att en stor del av alla individer som vi vårdat på äldreboenden under tidsperioden inte räknas med i den totala summan av personer samtidigt som de finns med i det totala antalet smittade eller avlidna.

Antalet smittade beror också på hur noggrann man varit med statistik och antalet testade och vi har testat allt vi kan för att kartlägga smittspridningen. Vi tog även emot hundratals redan smittade på särskilda covidplatser för att avlasta sjukvården vilka också saknas i statistiken men är redovisade i antalet smittade och avlidna.

Sammanfattningsvis har vi vårdat 41% fler patienter än vad som anges i artikeln och här nedan redovisas de faktiska siffror och procentandelar som förelegat under tidsperioden 1 mars-8 september på de boenden där Familjeläkarna haft läkaransvaret.

Antal vårdade på SÄBO inklusive särskilda covid-vårdplatser och korttidsplatser: 8883 personer

Antal diagnosticerade med covid-19: 1528 personer

Antal avlidna med covid-19: 581 personer

Andel av alla som diagnosticerats med covid-19: 17%

Andel av alla som avlidit med covid-19: 6,5%

Vi på Familjeläkarna har från första dag under hela pandemin varit helt transparenta med antalet smittade och döda för att sprida kunskap och mobilisera resurser till äldrevården. Vi har tillsammans med flera forskare även publicerat en rapport i Läkartidningen där antalet smittade och avlidna presenterats i en vetenskapligt granskad artikel.

Vi är angelägna om att utföra ett så gott arbete som möjligt för våra patienter i samverkan med vårdteamen på boendena och våra läkare har arbetat oerhört hårt och intensivt under hela våren för att kunna ge alla de mycket sköra och svårt sjuka personer som bor på särskilt boende en god medicinsk vård.

Kontakta oss gärna vid eventuella frågor!

Familjeläkarna är nu Silviahemmetcertifierade!

https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/drottningenvidsilviahemmetscertifieringavfamiljelakarnaisaltsjobaden.5.716aa34e16ed5a9f4802978.html?fbclid=IwAR0yd5_eQHylZ6VTtxrtK-shOzvTijLSRqQwWm6kYYwaYz9NSmmG-W3w34k

staff
Våra medarbetare
Stefan Amér
Stefan Amér
Verksamhetschef
Christian Molnar
Christian Molnar
Bitr. Verksamhetschef, Läkare
Placeholder
Anders Sundberg
MAL, Specialist i Geriatrik
Hanna Lundmark
Hanna Lundmark
Överläkare, Specialist i Geriatrik
Christina Jorup
Christina Jorup
Docent, Specialist i infektionssjukdomar
Anders Lindvall
Anders Lindvall
Överläkare, Specialist i infektionssjukdomar
Anna Leijonhufvud
Anna Leijonhufvud
Överläkare, Specialist i Allmänmedicin
Ikram Hallal
Ikram Hallal
Överläkare, Specialist i Geriatrik
Teresa Kolysko
Teresa Kolysko
Överläkare, Specialist i Geriatrik och specilaist i invärtesmedicin
Annica Larsson
Annica Larsson
Leg.Läkare
Irina Averkieva
Irina Averkieva
Överläkare, Specialist i Geriatrik
Placeholder
Fekadu Shihamit
Överläkare, Specialist i Geriatrik
Dung Peterson
Dung Peterson
Överläkare, Specialist i Geriatrik
Nuria Civill
Nuria Civill
Överläkare, Specialist i Geriatrik
Tina Crawfoord
Tina Crawfoord
Överläkare, Specialistläkare
Placeholder
Marina Dounaeva
Specialist i geriatrik
Placeholder
Pegah Tasharoffi
Leg.läkare
Placeholder
Melanie Mork Arbell
Specialist i allmänmedicin
Mirek Surowiak
Mirek Surowiak
Specialist i Geriatrik
Placeholder
Galina Passare
Specialist i Geriatrik och Allmänmedicin
Placeholder
Ingegerd Nordell
Specialist i allmänmedicin
Placeholder
Margareta Persson
Specialist i Geriatrik
Placeholder
Martina Blommengren-Walter
Specialist i Geriatrik
Lina Eriksson
Lina Eriksson
Specialist i Geriatrik
Viktoria Westerlund
Viktoria Westerlund
Specialist i Geriatrik
Helena Sundvall
Helena Sundvall
Specialist i Geriatrik
Rahim Behzadi
Rahim Behzadi
Specialist i internmedicin/kardiologi
Placeholder
Karin Wachtmeister
Specialist i Geriatrik
Placeholder
Husam Hatem
Specialist i Allmänmedicin
Placeholder
Haitham Alzubeidi
Specialist i Allmänmedicin
Placeholder
Monica Holm
Specialist i Geriatrik
Placeholder
Hanna Berg
Specialist i Geriatrik
Placeholder
Karin Carrero
Specialistläkare
Placeholder
Christian Kindberg
Leg.läkare
Placeholder
Paulo Fernandez
Leg.läkare
Placeholder
Tea Khöli
Leg.läkare
Biljana Mitanoska
Biljana Mitanoska
Underläkare
Placeholder
Enkhsaruul Gonchig
Underläkare
Ann Svalberg
Ann Svalberg
Samordningschef
Placeholder
Mathilda Strömberg
Säbo-koordinator Stockholm
Placeholder
Therese Halvarsson
Säbo-koordinator Uppsala
Placeholder
Matilda Nordström
Säbo-koordinator Bålsta/Enköping