image
header

Välkommen till Familjeläkarna Asih. Vi välkomnar nya patienter!

divider

text-standard

Vi erbjuder avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) som ett alternativ till sjukhusvård för dig som har en allvarlig sjukdom som behöver hjälp i oregelbundna tider . Om du är över 18 år har du möjlighet att få avancerad sjukvård i hemmet. Du kan själv välja vilken vårdgivare du vill ha.

ASiH erbjuder vård i din hemmiljö alla dagar i veckan.

Vi arbetar i multiprofessionella team där det ingår läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer, dietister och undersköterskor. Med hög kompetens och tillgänglighet har vi som målsättning att skapa trygghet och bidra med bästa möjliga välbefinnande för våra patienter samt ge stöd till närstående.

Vi bedriver medicinskt kvalificerad vård i patientens hem – en vård där alternativet är en sjukhusplats. Vi strävar efter att svårt sjuka patienter ska kunna behålla sin självrespekt och sin personliga integritet och under vårdtiden i hemmet ha högsta möjliga livskvalitet och medicinska trygghet.

För varje patient finns en individuell vårdplan som tar hänsyn till sociala, psykiska och existentiella aspekter likaväl som de medicinska. Stöd till anhöriga är en viktig del av verksamheten. Verksamheten kännetecknas av en helhetssyn på människan.

Hembesöken i ASIH är kostnadsfria och den medicinska vården kan jämställas med sjukvård.

ASIH FL Nacka Värmdö/Söderort Telefonnummer: 070-6755090
ASIH FL Innerstaden Telefonnummer: 070-9687200
ASIH FL Nordväst/Västerort Telefonnummer: 070-6123080
FL Maria Regina Hospice 08-716 00 71