header

Kvalitetsarbete

divider

text-standard

Familjeläkarna arbetar för att förbättra vården och omsorgen om våra ca 3500 patienter vid ett 70-tal äldreboenden över hela Storstockholm. Våra läkare har ett genuint intresse för äldres hälsa, och de flesta är specialister i geriatrik eller allmänmedicin.

Alla patienter erbjuds en årlig hälsokontroll och läkemedelsgenomgång. Läkaren finns på plats på boendet minst en gång per vecka och utför hembesök när det är medicinskt indicerat. Familjeläkarna har en egen läkarjour på kvällar och helger. Med vårt journalsystem har läkaren alltid tillgång till aktuella journalhandlingar, även från sjukhusen, om patienten så önskar. För att säkra en trygg och professionell vård, arbetar vi med tydliga strukturer och rutiner.

Vi arbetar kontinuerligt med vidareutbildningar; läkemedelsgenomgångar, infektionsbehandling och vård i livets slutskede är några av våra profilområden. Vi har en fortlöpande dialog med äldreboendena om medicinska frågor och samverkar kring fortbildning av deras personal.

staff
Vår ledningsgrupp
Stefan Amér
Stefan Amér
Verksamhetschef
Christian Molnar
Christian Molnar
Bitr. Verksamhetschef
Hanna Lundmark
Hanna Lundmark
Specialist i geriatrik, Överläkare
Christina Jorup
Christina Jorup
Specialist i infektionssjukdomar, Överläkare
Ann Svalberg
Ann Svalberg
Koordinator