header

Välkommen till Familjeläkarna i Bålsta

text-standard

 

Centralt i Bålsta har vi skapat en läkarmottagning för att kunna erbjuda dig bästa möjliga vård. Vi vill ge dig professionell vård genom hela livet med ett vänligt och personligt bemötande.

Dags för vaccination mot influensa och pneumokocker

Tider vi har vaccination i november

19/11 kl 13:00-15:30, 21/11 kl 13:00-15:30 & 23/11 kl 08:00-11:00

Dessa grupper rekommenderas & erbjuds gratis vaccination

Personer som har ökad risk för att bli allvarligt sjuka eller få komplicerade sjukdomar av influensa erbjuds gratis vaccination. Dessa innefattar följande grupper :

 

* Ålderspensionärer, dvs personer födda 1953 eller tidigare

* Personer oavsett ålder med någon av följande kroniska sjukdomar

* Kronisk hjärt- &/ eller lungsjukdom

* Astma

* Kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering

* Kronisk lever- eller njursvikt

* Instabil diabetes mellitus

* Extrem fetma, störst risk vid BMI >40

* Neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen

 

Vaccination mot influensa (ej pneumokocker)

* Gravida, vaccination av gravida görs lämpligen från v 17, gärna efter genomförd ultraljudsundersökning. Det nyfödda barnet får bättre skydd under sina första levnadsmånader ju senare under graviditeten vaccinationen sker.

 

Tider vi har vaccination i november

19/11 kl 13:00-15:30, 21/11 kl 13:00-15:30 & 23/11 kl 08:00-11:00

__________________________________________ 

 

blocks