header

text-standard

Välkommen till Familjeläkarna Bålsta

Tillsammans skapar vi en trygg miljö genom att följa basala hygienrutiner och håll avstånd. För dig som är över 70 år rekommenderar vi munskydd vid besök på vår mottagning och personalen kommer att använda visir i patientnära möten. Vi vill erbjuda dig professionell och bästa möjliga vård även i dessa tider.

Provtagningen stängd eftermiddag

Provtagningen är stängd under eftermiddagen hela vecka 8 på grund av sjukdom.

Vaccination mot Covid-19

Information om vaccin mot covid-19 finns att läsa på 1177.

Snabbtest för Covid-19

Välkomna att ta ett antigentest för att snabbt kunna upptäcka om du är smittad med covid-19 (SARS-CoV-2).

Testet mäter en pågående infektion av covid-19 med provsvar på plats inom 15 minuter, testet kan kompletteras med PCR.

Familjeläkarna har tillgång till tester av högsta kvalitet som rekommenderas av Karolinska universitetslaboratoriet och Folkhälsomyndigheten.

Familjeläkarna har störst erfarenhet i Sverige om testning av personer utan symtom (s.k. pre- eller asymtomatisk smitta.)

Kontakta oss och boka tid på telefonnummer 0171 62 00 00

Tider finns måndag – fredag.

Observera: Dessa tester gäller ej för utlandsresor.

___________________________________________________

Telefonbokad Drop-in

All Drop-in bokas via telefon pga. Covid-19, ring 0171 – 62 00 00 till oss och boka tid  för din och andras skull.

Har du bokad tid för årskontroll eller återbesök?

Nu tar vi emot dig som är äldre på mottagningen på ett säkert sätt. Ditt besök kan även göras digitalt eller per telefon.

Ta ditt antikroppstest hos Familjeläkarna

Ring oss på nummer 0171 – 62 00 00 tryck val 1 eller 4 för att boka tid.

Det tillkommer en kostnad på 200 kr för detta prov.

blocks