image
Äldre dam med personal
text-standard

Våra olika verksamheter har olika fokus

divider

text-standard

Familjeläkarna finns idag med 15 vårdcentraler i Stockholm, Uppsala och i Mjölby, driver två rehab-mottagningar i Stockholm, har ansvar för läkarinsatser på cirka 250 särskilt boende för äldre i Stockholm och Uppsala, har fem ASIH-team i Stockholms län, driver LSS-boenden i Nacka och Sollentuna kommun, samt driver Danviksgeriatriken, ett sjukhus för äldre och Maria Regina Hospice i Nacka, Stockholm. Vi driver våra verksamheter på uppdrag av Region Stockholm, Region Uppsala och Region Östergötland, och är en del av vårdvalet.

 

Våra vårdcentraler har en viktig roll i att ge råd, vård och hjälp till boende i närområdet, både förebyggande, för de kroniskt sjuka och när man har ont eller fått en infektion. Vi möter våra patienter på vårdcentralen eller online.

 

Våra fem ASIH-team i Stockholm arbetar i multiprofessionella team där det ingår läkare, sjuksköterskor, kurator, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist och undersköterskor och utifrån patientens behov och ska bidra till ökad livskvalité.

 

På Danviksgeriatriken ger vi geriatrisk vård och rehabiliteringen utifrån patientens behov och situation och ska bidra till ett aktivt och självständigt liv med ökad livskvalité.

 

Maria Regina Hospice erbjuder en varm atmosfär för människor i livets slutskede. När medicinsk behandling inte längre kan bota eller hejda sjukdomen ställs andra krav på vården. Att lindra smärta – kroppslig och själslig – att ge kärlek och omtanke.

 

Våra SÄBO-läkare har som målsättning att tillhandahålla de bästa läkarinsatserna genom teaminriktat omhändertagande, hög medicinsk kvalitet i nära samverkan med boendet och vill bidra till bästa möjliga livskvalité för våra äldre.

 

På de LSS-boenden vi driver är vår målsättning är att de boende ska kunna leva ett aktivt liv, känna trygghet och uppleva största möjliga hälsa och välbefinnande.

Familjeläkarna har även en egen sjuksköterskejour som finns tillgängliga för våra LSS- och Särskilda boenden (SÄBO), dygnet runt alla dagar i veckan

divider

text-standard

Vad är just du intresserad av? Se våra lediga tjänster eller skicka in en intresseanmälan till ann.svalberg@famlak.se