image
text-standard

Läkarmottagning

 

Hos oss kan du snabbt få hjälp och vård. Vi kan hjälpa dig med:

 • Akuta infektioner
 • Hälsokontroller
 • Livsstilsfrågor kost/motion/sömn
 • Alkohol/sluta-röka-stöd
 • Diffus sjukdomskänsla och trötthet
 • Astma/kronisk lungsjukdom
 • Allergier
 • Högt blodtryck
 • Förhöjda blodfetter
 • Kärlkramp/hjärtsvikt
 • Mag/tarmbesvär
 • Rygg-, axel-, knä-, höft- och ledbesvär
 • Sköldkörtel/ämnesomsättningsrubbningar
 • Nedstämdhet-utbrändhet
 • Ångest
 • Smärta
 • Yrsel
 • Huvudvärk
 • Minnesproblem
 • Knöl i bröstet
 • Prostatabesvär
 • Infertilitet
 • Impotens
 • Inkontinens
 • Hörsel/synbesvär
 • Oklara hudutslag/födelsemärken kan bedömas på vår prickmottagning

 

Välkommen att ringa oss på telefon 018 – 511 511.