Tillsammans med Liljeholmens akademiska vårdcentral och Gnosco AB, med finansiering av Innovationsfonden, inleds nu ett arbete för att se om det går att minska antal besök och sårremisser för patienter med svårläkta sår och ge dessa patienter bättre vård.
Ny teknik kommer att användas, med digitala beslutsstöd i form app- och webbapplikation för vårdcentraler, hemsjukvård och äldreboenden. I projektet ska man tillsammans stärka kompetens och samarbete i den nära vården inom svårläkta sår.