Familjeläkarnas BVC finns på tretton orter i Stockholm, Uppsala och i Mjölby som en del av vårdcentralen.

Vi erbjuder en trygg barnhälsovård från födsel till skolstart. Vårt mål är att ge varje familj råd, stöd och hjälp med föräldraskapet och ert barns hälsa, sjukdomar och utveckling.

Familjeläkarnas BVC är en del av vårdvalet och följer Regionens riktlinjer för barnhälsovård.

Välj att lista era barn på den vårdcentral och BVC som finns nära er via 1177.se. Läs mer på famlak.se