Granskning av vår vårdcentral i Saltsjöbaden

Som ett led i landstingets kvalitetsarbete har man börjat utföra granskningar av slumpvist utvalda vårdcentraler. I den första omgången lottades vår vårdcentral ut för granskning av verksamheten 2012. Granskningen, som omfattade 1000 besök, har både visat på områden som var bra…

Telefon på VC i Husby är för tillfället ur funktion!

Vårdcentralen går inte att nå via telefon idag då den är tillfälligt ur funktion. För att komma i kontakt med Vårdcentralen i Husby, vänligen kom in till mottagningen med ditt ärende. Tekniker arbetar med situationen med förhoppning att problemet snart är…

Nytt boende

Familjeläkarna har sedan den 1 april fått förtroendet att ta över ansvaret för läkarinsatserna på Borgmästargården i Vaxholm. Vi ser fram emot ett gott samarbete.