Den 9 april har Familjeläkarna i Husby reducerad verksamhet.

Akuta patienter tas om hand, öppettider 8-17.