Som ett led i landstingets kvalitetsarbete har man börjat utföra granskningar av slumpvist utvalda vårdcentraler. I den första omgången lottades vår vårdcentral ut för granskning av verksamheten 2012.

Granskningen, som omfattade 1000 besök, har både visat på områden som var bra och på saker som behövde förbättras. Förbättringsområdena har vi själva också identifierat och arbetat vidare med, och resultaten för våra uppföljningar 2013 och 2014 ser bra ut.

Slutorden från de läkare som genomförde granskningen av 2012 var att ”vi kan se att ni tar väl hand om era patienter och genomgående skriver fina journalanteckningar.”

I dagens Nacka Värmdö Posten finns det en artikel om granskningen som lyfter fram vissa delar, som vi här vill kommentera.

De kvalitetsbrister som lyftes fram var bl.a. att 2012 var 81% av våra journalanteckningar signerade i tid, att 50 st registrerade besök saknade adekvat journaldokumentation samt att det fanns besök där en läkarkandidat dokumenterat i journalen utan att själva handledningen dokumenterats. Maria Amér, barnläkare och verksamhetschef på vårdcentralen i Saltsjöbaden kommenterar:

- Signering är tyvärr ett vanligt problem inom sjukvården. Här har vi förstärkt vår uppföljning. 2013 och 2014 har vi 24 timmars utskriftstid av journalanteckningar och nära 100% signerade journalanteckningar.

- 2012 fanns det fortfarande brister i registreringen av besök i receptionen. Men felen slog åt båda hållen. Det finns besök i samma storleksordning som vi inte fått betalt för. Vi förvaltar skattebetalarnas pengar och vill att de ska gå till god vård och bättre hälsa för våra patienter.

- Vi journalför självklart alla besök. För 2 år sedan användes en äldre teknik för överföring av journalanteckningar som i enstaka fall inte fungerade. När vi upptäckte detta byttes handdiktafonerna ut och vi förstärkte våra rutiner. Idag ser vi inte det problemet.

- Den ansvarige för granskningen har varit tydlig med att det inte har förekommit något fusk, men landstinget har rätt att återkräva ersättning på 223,000 kr och har utnyttjat den rätten. Man har valt att inte ta hänsyn till att det finns besök av samma storleksordning som vi inte fått betalt för. Det kan vi beklaga. Men så ser reglerna ut inom landstinget.

- Som läkare har vi alltid fokuserat på att ta hand om våra patienter. I jämförelse har vi goda medicinska resultat och nöjda patienter. Vi arbetar hela tiden på att förbättra den medicinska vården. Just nu arbetar vi särskilt med att förbättra hälsan för de som har kroniska sjukdomar.  Administrationen har varit en resa för oss som läkare. Sedan vi startade har vi kontinuerligt utvecklat vår administration och våra rutiner. Idag känner jag mig trygg med vår administration och att vi gör rätt. Det kan vi också se i våra interna uppföljningar, avslutar Maria Amér.

För frågor skicka ett mail till maria.amer@famlak.se