Läs intervju med verksamhetsansvarig Jonas Thun på Upplands Nyheter publicerat 2014-03-21.