På Familjeläkarna utökas Karolinskas provtagningsenhet fr o m den 1 April. Vi kommer då att ha två personer och två provtagningsrum för att kunna erbjuda snabbare service. Vi kommer också att förändra våra provtagningsrutiner för de personer som står på Waran-medicinering, vilket kommer att medföra snabbare provsvarshantering.

Vi välkomnar varmt Ahmad Pazirandeh, biomedicinsk analytiker. Han kommer tillsammans med Eva Kardström, som varit med oss i alla år, att ta hand om er alla som behöver komma för provtagning.