image
header

Sjuksköterskemottagning

text-large

Här kan ni få träffa både sjuksköterskor och undersköterskor beroende på besöksorsak.

Vi har ett tätt samarbete med övriga professioner på vårdcentralen.

Vi erbjuder hjälp och stöd med:
 • Blodtrycksmätning (även 24-timmars)
 • EKG
 • Sårvård och omläggningar
 • Agrafftagning
 • Vaccinationer
 • Injektioner/infusioner
 • Akut astmabehandling
 • Motion (fysisk aktivitet på recept)
 • Stress
 • Sömn
 • Kost
 • Vikt
 • Rökavvänjning och frågor om alkohol
 • Diabetes
 • Kompression/stödstrumpor
 • Inkontinens
 • Astma och kol

Alla våra patienter med kroniska sjukdomar, till exempel diabetes eller hjärt- och kärlsjukdomar, följs upp med årliga kontroller.

För de patienter som behöver vård i hemmet erbjuder vi basal hemsjukvård. Har du frågor om sömn, stress, vikt och eller beroendeproblem? Eller kanske bredare frågor om hälsa? På vår Livsstilsmottagning kan du få hjälp och stöd med att förändra dina vanor.

Vår dietist kan hjälpa dig med frågor och förändringar kring dina kostvanor samt förskrivning av näringsprodukter.

Vår diabetessköterska erbjuder årskontroller, samt ger råd och stöd till dig med diabetes.

Välkommen att boka tid, måndag till fredag mellan klockan 08.00 och 17.00.

———

Klicka på den här länken för att lista dig hos oss via 1177.

staff
Vår personal
Placeholder
Astrid Olsson
Sjuksköterska/Astma och Kol-sköterska
Placeholder
Lena Fagerberg
Distriktssköterska
Placeholder
Klara Hindbeck
Diabetessköterska