Välkomna Frida och Emilie

Vi välkomnar barnsjuksköterskorna Frida Tamber och Emilie Norlin som börjar på BVC-mottagningen i augusti. Marie Weilemar går i pension men kommer dock att arbeta med oss en dag i veckan framöver.

/ BVC

Meningokocker

Ett stort scoutläger har pågått i Japan med 30 000 scouter varav ca 1900 svenskar. Skottland har rapporterat invasiva meningokockfall serogrupp W bland hemvändade scouter. Måndagen den 17/8 meddelades alla svenska deltagare att kontakta sjukvården för att få antibiotika. Om ni är i behov…

Kondoleansbok

Begravningsceremoni hålls i Kyrkcentrum Begravningen för den flicka som varit elev vid Västerängsskolan hålls måndag den 10 augusti klockan 11.00 i Kyrkcentrum. Familjen önskar en ceremoni som är öppen för alla. Det går också att lämna sin hälsning hos Familjeläkarna eller…