Vi välkomnar barnsjuksköterskorna Frida Tamber och Emilie Norlin som börjar på BVC-mottagningen i augusti.

Marie Weilemar går i pension men kommer dock att arbeta med oss en dag i veckan framöver.