Ett stort scoutläger har pågått i Japan med 30 000 scouter varav ca 1900 svenskar. Skottland har rapporterat invasiva meningokockfall serogrupp W bland hemvändade scouter.
Måndagen den 17/8 meddelades alla svenska deltagare att kontakta sjukvården för att få antibiotika. Om ni är i behov av detta är ni varmt välkomna att kontakta oss för tidsbokning/provtagning.