Vaccinationsmottagningen är idag inställd pga att närstående har omkommit i vår sjuksköterskas familj.

Familjeläkarna