image
header

Välkommen till mottagningen för Psykisk Hälsa & KBT

divider

text-standard

Livet blir inte alltid som man tänkt sig, och vi kan erbjuda dig stöd och hjälp för att komma vidare.

  • befinner dig i en akut kris eller livskris
  • har problem i relationer
  • känner dig nedstämd eller deprimerad
  • känner oro och/eller ångest
  • besväras av stress eller utmattning
  • har sömnsvårigheter
  • har beroendeproblem

Ibland kan det räcka med några enstaka samtal, i andra situationer behövs en längre kontakt. Vid ett första samtal kan vi tillsammans formulera och bedöma vad just du eller ni är i behov av. Fokus i vår verksamhet är det mänskliga mötet. Vi arbetar utifrån olika teoriinriktningar, bland annat kognitiv beteendeterapi (KBT) med inslag av mindfulness.

För mer information eller boka tid, ring oss på 08-717 01 00.

Vår sjuksköterskemottagning erbjuder också hjälp med kost, motion och beroendeproblem via vår livsstilsmottagning.

Notera att det även går bra att träffa oss online. För mer info vg klicka här.

staff