image
header

Välkommen till vår Diabetsmottagning

divider

text-standard

Vårt diabetesteam består av läkare och sjuksköterska som har till uppgift att hjälpa dig att få en optimal behandling och hålla koll på de faktorer som inverkar på din diabetes. Uppföljning sker årligen vid välkontrollerad diabetes och oftare vid debut eller när din diabetes inte är välreglerad. Vi är med i Nationella Diabetes Registret, NDR.

Välkommen att ringa oss på 08-717 01 00 så hjälper vid dig att hålla koll på din diabetes.

Vi erbjuder:
  • Årlig läkarkontroll med provtagning
  • Hjälp till rätt behandling av din diabetes
  • Stöd och hjälp för din diabetes
  • Utbildning för egenkontroll av ditt blodsocker
  • Råd om bra kost, motion och fotvård mm
  • Ögonbottenundersökning
  • Regelbundna uppföljningar för dig som har haft graviditetsdiabetes
  • Undersökning för dig som misstänker att du har fått diabetes
För mer information om diabetes rekommenderar vi:

Vårdguiden om diabetes