image
header

Gardasil – Vaccin mot livmoderhalscancer

divider

text-standard

HPV är ett vanligt, sexuellt överförbart virus som kan orsaka livmorderhalscancer. Vaccinationen skyddar mot de HPV-virus som orsakar 70% av all livmoderhalscancer, och ger också skydd mot kondylom.

Vaccinationen ges tre gånger. Från den första sprutan bör man vänta ca två månader till den andra dosen. Den tredje och sista sprutan ges efter ytterligare ca tre månader. Även efter vaccination med Gardasil bör man ta cellprov.

Alla flickor i skolåldern får Gardasil via skolhälsovården. Om ditt barn inte blivit vaccinerad kan vi ge Gardasil. Hör av dig till mottagningen och kontrollera att det finns på mottagningen eftersom vi vaccinerar få sedan det införts i allmänna vaccinationsprogrammet. Vi har drop-in vaccination tisdagar mellan kl. 14.00-16.00. Vaccinationen kostar 700 kr/dos.

Hälsodeklaration

Vänligen skriv ut en hälsodeklaration och fyll i hemma före din vaccination på mottagningen. Ta med och lämna till sköterskan.

forms
text-standard
Mer information hittar du på: