header

Influensa- & pneumokockvaccin

image
divider

text-standard

Är du över 65 år eller har en kronisk sjukdom? Är du kanske gravid?

Risken att drabbas av svår influensa eller lunginflammation minskar om du vaccinerar dig. Varje år kommer nya influensavirus och du behöver därför vaccinera dig varje år. Pneumokockvaccin behöver de flesta vuxna bara ta en gång.

 

Vaccinet är gratis för vuxna över 65 år och för dig som är gravid eller har en kronisk sjukdom.

Hälsodeklaration – Innan du vaccinerar dig ska en hälsodeklaration fyllas i. Du har möjlighet att göra det redan hemma. Vänligen skriv ut denna sida och fyll i. Lämnas till ansvarig sköterska.

För mer information rekommenderar vi:

Vårdguiden om influensavaccin och pneumokock