image
header

Välkommen till Familjeläkarnas BVC & Barnläkare

divider

text-standard

Barnavårdscentralen (BVC) utför hälsokontroller av barn och ger rådgivning angående barns hälsa och sjukdomar. Efter hemkomst från BB görs hembesök i samråd med föräldrarna. BVC har också tillgång till ortoptist, logoped, barnpsykolog och läkare. Här finns föräldra-, pappa- och syskongrupper. Vi samarbetar med Kommunen, Kyrkans Öppna Förskolor och Socialtjänsten.

Vi har endast tidsbokade besök. Kontakta oss per telefon.

Telefontider:

BHV Sköterska     Telefon    Telefon-tid
Malena Andersson  08–541 718 20  tis, tor, fre kl 11:30 – 12:00
Annika Teiner  08-541 718 22  mån, tis, tors kl 11:30 – 12:00