image
header

Välkommen till vår sköterskemottagning

divider

text-standard

Våra sjuksköterskor hjälper dig gärna med vaccinationer, blodtryckskontroll, sårvård, hälsoundersökningar samt beställning av kompressionsstrumpor, inkontinenshjälpmedel bland annat.

På vår astma/KOL-mottagning utför vi spirometri, allergitest och följer våra patienter med kronisk lungsjukdom. Alla våra diabetiker följs på diabetesmottagningen och för de patienter som behöver vård i hemmet erbjuder vi basal hemsjukvård.

Välkommen att boka tid måndag till fredag kl 07.30-17.30

Exempel på vad vi kan hjälpa till med:

 • Blodtrycksmätning (även 24-timmars)
 • EKG
 • Sårvård och omläggningar
 • Vaccinationer
 • Spirometri (efter remiss av våra läkare)
 • Injektioner/infusioner
 • Motion (Fysisk aktivitet på recept)
 • Kost
 • Vikt
 • Diabetes
 • Kompression/stödstrumpor
 • Inkontinens

Äldremottagning

För dig över 75 år

Kontakta oss på nummer 08 – 21 52 00

Måndag – fredag kl 11.00 – 12.00

staff