image
header

Välkommen till mottagningen för psykisk hälsa

divider

text-standard

Livet blir inte alltid som man tänkt sig, och vi kan erbjuda dig stöd och hjälp för att komma vidare.

Till oss kan du komma när du:

  • befinner dig i en akut kris eller livskris
  • har problem i relationer
  • känner dig nedstämd eller deprimerad
  • känner oro och/eller ångest
  • besväras av stress eller utmattning
  • har sömnsvårigheter

Ibland kan det räcka med några enstaka samtal, i andra situationer behövs en längre kontakt. Vid ett första samtal kan vi tillsammans formulera och bedöma vad just du eller ni är i behov av. Fokus i vår verksamhet är det mänskliga mötet. Vi arbetar utifrån olika teoriinriktningar, bland annat kognitiv beteendeterapi (KBT).

Om du vill komma på besök till någon av våra psykologer kan du boka via någon av mottagningens läkare eller sjuksköterskor. Det går också bra att boka direkt i receptionen på 08-21 52 00.

Vår sjuksköterskemottagning erbjuder också hjälp med kost, motion och beroendeproblem via vår livsstilsmottagning, dit du kan boka en tid på 08-21 52 00.

staff