Familjeläkarna är samverkanspartner till Sophiahemmet Högskola, som startar en utbildning för legitimerade läkare och sjuksköterskor som anlänt till Sverige från Ukraina under kriget. Familjeläkarna kommer att bidra med auskultationsplatser/praktisk träning i vår verksamhet, som omfattar 12 husläkarmottagningar med hemsjukvård och BVC, fem ASIH team, läkarinsatser på närmare 250 äldreboenden och en slutenvårdsenhet med palliativa och geriatriska patienter.
Insatserna görs för att de snabbt ska komma i arbete och kunna bidra till den svenska hälso- och sjukvården.

https://www.shh.se/sv/nyheter/ny-utbildning-for-ukrainsk-vardpersonal