image
header

Välkommen till vår Sjuksköterskemottagning

divider

text-standard

Välkommen till vår sjuksköterskemottagning!

Våra sjuksköterskor hjälper dig gärna med vaccinationer, blodtryckskontroll, sårvård, hälsoundersökningar samt beställning av kompressionsstrumpor, inkontinenshjälpmedel bland annat.

Vi utför spirometri och följer våra patienter med kronisk lungsjukdom. Alla våra diabetiker följs på diabetesmottagningen och för de patienter som behöver vård i hemmet erbjuder vi basal hemsjukvård.

Välkommen att boka tid måndag till fredag kl 08.00-17.00

Exempel på vad vi kan hjälpa till med:

 • Blodtrycksmätning
 • EKG
 • Sårvård och omläggningar
 • Vaccinationer
 • Spirometri (efter remiss av våra läkare)
 • Injektioner/infusioner
 • Motion (Fysisk aktivitet på recept)
 • Kost
 • Vikt
 • Diabetes
 • Kompression/stödstrumpor
 • Inkontinens

Vidare erbjuder vi tidsbokning till våra sjuksköterskor som träffar dig på dina sedvanliga årskontroller avseende kroniska sjukdomar, agraff samt suturborttagning, mätning av blodtryck, omläggningar, vaccinationer, provtagning, rådgivning med mera.

 

staff
Våra sjuksköterskor
Placeholder
Johanna Sjögren
Sjuksköterska
Placeholder
Ellen Holm Willner
Sjuksköterska
Placeholder
Emmi Katrisdotter
Sjuksköterska
Placeholder
Susanne Melkerling
Distriktssköterska