image
header

Välkommen till mottagningen för Psykisk Hälsa

divider

text-standard

Vår kurator sitter numer på Brandstigen 1, BVC lokalerna

Välkommen att kontakta oss om du

  • befinner dig i en akut kris eller livskris
  • har problem i relationer
  • känner dig nedstämd eller deprimerad
  • känner oro och/eller ångest
  • besväras av stress eller utmattning
  • har sömnsvårigheter
  • har beroendeproblem
  • behöver hjälp att bryta invanda mönster

Inget problem är för litet för att komma till oss. Ibland kan det räcka med något enstaka samtal, i andra situationer behövs en längre kontakt. Vid ett första samtal kan vi tillsammans formulera och bedöma vad just du eller ni är i behov av. Fokus i vår verksamhet är det mänskliga mötet.

Vi har hög tillgänglighet till det psykosocialateamet.

Videovård till psykolog

Vi kan nu erbjuda videovård till hos psykolog Malin Mickelsson. Tid bokas via telefon 08-500 311 40. Även barn-ungdom går att bokas in.

staff
Vår personal
Placeholder
Amanda Cremer
Steg 1-terapeut