image
header

Välkommen till mottagningen för Psykisk Hälsa

divider

text-standard

Välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp med att boka tid till psykolog. Vi erbjuder tider i appen Familjeläkarna online

  • befinner dig i en akut kris eller livskris
  • har problem i relationer
  • känner dig nedstämd eller deprimerad
  • känner oro och/eller ångest
  • besväras av stress eller utmattning
  • har sömnsvårigheter
  • har beroendeproblem
  • behöver hjälp att bryta invanda mönster

Inget problem är för litet för att komma till oss. Ibland kan det räcka med något enstaka samtal, i andra situationer behövs en längre kontakt. Vid ett första samtal kan vi tillsammans formulera och bedöma vad just du eller ni är i behov av. Fokus i vår verksamhet är det mänskliga mötet.

Vi har hög tillgänglighet till det psykosociala teamet.

staff