Familjeläkarna är nu Silvihemscertifierade!

Familjeläkarna är stolta över att ta emot den första Siviahemscertifieringen av en hel läkarorganisation.

Vi har fördjupat våra kunskaper och det kommer våra patienter att få nytta av på de äldreboenden och vårdcentraler där Familjeläkarna verkar.
Vi på Familjeläkarna vill tacka Silviahemmet för den proffsiga utbildningen. Vi kommer att fortsätta samarbetet mellan Silviahemmet och Familjeläkarna.
”Till våren planerar Familjeläkarna en uppföljning för att förbättra vården av våra äldre med kognitiv svikt säger Stefan Amér”