I början av januari öppnas en filial till vårdcentralen Familjeläkarna Luthagen, Familjeläkarna Wallingatan på Wallingatan 10 i Uppsala.

Det innebär att de som är listade som patienter på vårdcentralen Familjeläkarna Luthagen får tillgång till ytterligare en plats i närområdet för råd och vård. Beroende på vad man söker för hjälp erbjuds man komma till någon av Familjeläkarnas två vårdcentraler i Luthagen.