image
header

Sköterskemottagning

divider

text-standard

Våra sjuksköterskor hjälper dig gärna med vaccinationer, blodtryckskontroll, sårvård, hälsoundersökningar samt beställning av kompressionsstrumpor, inkontinenshjälpmedel och näringsprodukter mm.

På vår Astma-, allergi- och KOLmottagning utför vi spirometri, allergitest och följer våra patienter med kronisk lungsjukdom. Alla våra diabetiker följs på Diabetesmottagningen och för de patienter som behöver vård i hemmet erbjuder vi basal hemsjukvård. Har du frågor om sömn, stress, vikt och hälsa eller beroendeproblem? På vår Livsstilsmottagning kan du få hjälp och stöd med att förändra dina vanor.

Välkommen att boka tid måndag till fredag kl 08.00-17.00

Vi erbjuder hjälp och stöd med:
 • Blodtrycksmätning (även 24-timmars)
 • EKG
 • Sårvård och omläggningar
 • Vaccinationer
 • Spirometri (efter remiss av våra läkare)
 • Injektioner/infusioner
 • Akut astmabehandling
 • Motion (Fysisk aktivitet på recept)
 • Stress
 • Sömn
 • Kost
 • Vikt
 • Rökavvänjning och alkoholfrågor
 • Diabetes
 • Kompression/stödstrumpor
 • Inkontinens
staff
Vår personal
Placeholder
Veronika Dahlberg
Dietist
Placeholder
Emma Holmgren
undersköterska
Johanna Sanai Thor
Johanna Sanai Thor
Sjuksköterska
Placeholder
Ingrid Wigren
Sjuksköterska
Placeholder
Sara Fernis
Sjuksköterska