image
header

Sköterskemottagning

divider

text-standard

Här kan ni få träffa både sjuksköterskor och undersköterskor beroende på besöksorsak.

Vi har ett tätt samarbete med övriga professioner på vårdcentralen.

Vi erbjuder hjälp och stöd med:
 • Blodtrycksmätning (även 24-timmars)
 • EKG
 • Sårvård och omläggningar
 •  Sutur/agrafftagning
 • Vaccinationer
 • Spirometri (efter remiss av våra läkare)
 • Injektioner/infusioner
 • Akut astmabehandling
 • Motion (Fysisk aktivitet på recept)
 • Stress
 • Sömn
 • Kost
 • Vikt
 • Rökavvänjning och alkoholfrågor
 • Diabetes
 • Kompression/stödstrumpor
 • Inkontinens

Alla våra patienter med kroniska sjukdomar som tex diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar följs med årskontroll.

På vår Astma- och KOLmottagning utför vi spirometri och följer våra patienter med kronisk lungsjukdom.

För de patienter som behöver vård i hemmet erbjuder vi basal hemsjukvård. Har du frågor om sömn, stress, vikt och hälsa eller beroendeproblem? På vår Livsstilsmottagning kan du få hjälp och stöd med att förändra dina vanor.

Vår dietist kan hjälpa dig med frågor och förändringar kring dina kostvanor samt förskrivning av näringsprodukter.

Välkommen att boka tid måndag till fredag kl 08.00-17.00

staff
Vår personal
Johanna Sanai Thor
Johanna Sanai Thor
Verksamhetschef/Sjuksköterska
Placeholder
Ingrid Wigren
Sjuksköterska
Placeholder
Maria Wiberg
Distriktssköterska
Placeholder
Agnes Adehult
Sjuksköterska
Placeholder
Sandra Boivie
Sjuksköterska
Placeholder
Nils Holmgren
Undersköterska/lab
Placeholder
Emma Holmgren
Undersköterska/lab
Placeholder
Anna Olsson
Distriktsköterska
Placeholder
Maria Kjölmark
Distriktsköterska