image
header

Psykisk hälsa

divider

text-standard

Vi vet att många av våra patienter upplever nedsatt psykiskt välbefinnande. Om du upplever besvär med ditt psykiska mående och tar kontakt med oss får du först träffa någon som arbetar med psykisk hälsa. Ofta erbjuder vi dig en tid redan samma dag. Vi tror att du får bäst hjälp om du får komma när du behöver hjälpen.

Till oss kan du t ex komma när du:

  • känner dig nedstämd eller deprimerad
  • känner oro och/eller ångest
  • besväras av stress eller utmattning
  • har sömnsvårigheter
  • har problem i relationer

Du träffar oss en eller flera gånger. Det är ditt behov som avgör. Du bokar dina egna återbesök. Vi arbetar för att ge dig redskap till förändring, hjälpsamma sätt att hantera dina besvär och guidar dig till effektiv självhjälp.

staff
Vår personal
Louise Lind
Louise Lind
Psykolog
Föräldrarledig Sofia Lu
Föräldrarledig Sofia Lu
Psykolog
Placeholder
Henrik Wiman
PTP-psykolog