image
header

Lättakut

divider

text-standard

Välkommen på drop-in till sjuksköterska.

Vi har  öppet alla vardagar 8.00 – 10.30.

På drop-in kan vi hjälpa dig med akuta besvär som har varat i högst 14 dagar.
 Du kan söka för nedanstående besvär:

 

 • Blodtryckskontroll och puls
 • Lättare hudbedömningar, till exempel nytillkomna utslag
 • Lättare såromläggningar
 • Sutur-, och agrafftagning
 • Injektioner/ vaccination
 • Urinvägsbesvär
 • Ont i halsen med misstanke om halsfluss
 • Akuta öronbesvär
 • Feber
 • Kraftig hosta eller hosta med feber
 • Kraftig allergisk reaktion
 • Yrsel

Om dina symtom eller besvär ej finns med i listan ovan eller om du haft besvär i mer än 14 dagar. Exempel på sådant som du bör boka tid för är magsmärta, huvudvärk, trötthet, större omläggningar, öronspolning och symtom från hjärtat. Ring och boka tid om du vill komma till dietist, psykolog eller fysioterapeut.

Vänligen kontakta oss på telefon 018 – 511 511 för rådgivning eller tidsbokning eller logga in via 1177.