image
header

Välkommen till vår sjuksköterskemottagning

divider

text-standard

Välkommen till vår sjuksköterskemottagning!

 

Våra sjuksköterskor hjälper dig gärna med vaccinationer, blodtryckskontroll, sårvård, hälsoundersökningar samt beställning av kompressionsstrumpor, inkontinenshjälpmedel och näringsprodukter mm.

På vår Astma-, allergi- och KOL-mottagning utför vi spirometri, allergitest och följer våra patienter med kronisk lungsjukdom. Alla våra diabetiker följs på Diabetesmottagningen och för de patienter som behöver vård i hemmet erbjuder vi basal hemsjukvård. Har du frågor om sömn, stress, vikt och hälsa eller beroendeproblem? På vår Livsstilsmottagning och hos vår dietist kan du få hjälp och stöd med att förändra dina vanor. Till dessa mottagningar bokar du ditt besök via tel 0171-62 00 00.

Välkommen!

Vi erbjuder hjälp och stöd med:
 • Blodtrycksmätning (även 24-timmars)
 • EKG
 • Sårvård och omläggningar
 • Vaccinationer
 • Spirometri (efter remiss av våra läkare)
 • Injektioner/infusioner
 • Akut astmabehandling
 • Motion (Fysisk aktivitet på recept)
 • Stress
 • Sömn
 • Kost
 • Vikt
 • Rökavvänjning och alkoholfrågor
 • Diabetes
 • Kompression/stödstrumpor
 • Inkontinens
staff
Våra sjuksköterskor
Placeholder
Elma Bolic
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Placeholder
Lena Ferm
Distriktsköterska
Placeholder
Analyn Valdez Linder
Specialistsjuksköterska inom äldres hälsoproblematik och diabetes.
Placeholder
Erika Bergman
Sjuksköterska
Placeholder
Malin Jansson
Sjuksköterska
Placeholder
Teresia Nikola
Sjuksköterska
Placeholder
Louise Haglund
Sjuksköterska
staff
Våra undersköterskor
Placeholder
Rigat Ghebreab
Undersköterska, tjänstledig
Placeholder
Ylva Bergdahl
Undersköterska
Placeholder
Anette Söderlund
Undersköterska
Placeholder
Matilda Anderberg
Undersköterska
Placeholder
Ulrika Messo
Undersköterska