Välkommen till vår Distriktssköterskemottagning


Välkommen till vår sjuksköterskemottagning!

 

Våra sjuksköterskor hjälper dig gärna med vaccinationer, blodtryckskontroll, sårvård, hälsoundersökningar samt beställning av kompressionsstrumpor, inkontinenshjälpmedel och näringsprodukter mm.

På vår Astma-, allergi- och KOLmottagning utför vi spirometri, allergitest och följer våra patienter med kronisk lungsjukdom. Alla våra diabetiker följs på Diabetesmottagningen och för de patienter som behöver vård i hemmet erbjuder vi basal hemsjukvård. Har du frågor om sömn, stress, vikt och hälsa eller beroendeproblem? På vår Livsstilsmottagning och hos vår dietist kan du få hjälp och stöd med att förändra dina vanor. Till dessa mottagningar bokar du ditt besök via tel 0171-62 00 00.

Välkommen!

Vi erbjuder hjälp och stöd med:
 • Blodtrycksmätning (även 24-timmars)
 • EKG
 • Sårvård och omläggningar
 • Vaccinationer
 • Spirometri (efter remiss av våra läkare)
 • Injektioner/infusioner
 • Akut astmabehandling
 • Motion (Fysisk aktivitet på recept)
 • Stress
 • Sömn
 • Kost
 • Vikt
 • Rökavvänjning och alkoholfrågor
 • Diabetes
 • Kompression/stödstrumpor
 • Inkontinens
Våra sjuksköterskor
Placeholder
Kerstin Andersson
Sjuksköterska
Placeholder
Ing-Marie Jansson
Distriktssköterska BVC
Placeholder
Fariba Najafi
Sjuksköterska
Placeholder
Ingrid Wigren
Sjuksköterska
Placeholder
Fariba Golozar Basiri
Sjuksköterska
Våra undersköterskor
Placeholder
Susann Östling
Undersköterska
Placeholder
Inga-Lill Valfridsson
Undersköterska