image
header

Välkommen till Familjeläkarnas Barnmorskemottagning

divider

text-standard

Väntar du barn? Då står du förmodligen inför din största händelse i livet. Våra barnmorskor, Caroline Rammeskov och Ann Jaldegren, har lång erfarenhet av både graviditeter och förlossningar. Hon genomför medicinska kontroller, lyssnar, stöttar och, vid behov, vägleder dig genom din graviditet.

Vår Barnmorskemottagning erbjuder även hjälp med:
  • Graviditetstest
  • Preventivmedelsrådgiving och receptförskrivning
  • Provtagning och behandling av sexuellt överförbara sjukdomar
  • Cellprov

Vår barnmorska har ett nära samarbete med vår gynekolog, Maria Holm, som är medicinskt ansvarig för vår mödrahälsovård.

För tidsbokning till Barnmorskemottagningen vänligen ring             08-717 01 00. Besök hos barnmorska är avgiftsfria. Vi har avtal med Stockholms Läns Landsting och följer de medicinska riktlinjer som finns inom området.

För mer information rekommenderar vi följande länkar:

1.  Vårdguiden 1177/gravid https://www.1177.se/Stockholm/barn–gravid/graviditet/

2.   Bra mat för gravida – Livsmedelsverket https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/kostrad-och-matvanor/gravida

3.  Bra mat för gravida – Vårdguiden 1177 https://www.1177.se/Stockholm/barn–gravid/graviditet/livsstil-och-halsa-under-graviditeten/bra-mat-nar-du-ar-gravid/

4.  Levnadstestet https://www.1177.se/Kronoberg/liv–halsa/sunda-vanor/datoriserat-levnadsvanetest/

5. Hälsodeklaration https://www.1177.se/globalassets/1177/regional/stockholm/media/y.-dokument-o-pdfer/barn–graviddokument/halsodeklaration_gravid_forsta_besoket_barnmorska.pdf

6.  Om fosterdiagnostik https://www.1177.se/Stockholm/barn–gravid/graviditet/undersokningar-under-graviditeten/fosterdiagnostik/

7.  Film om fosterdiagnostik https://www.1177.se/Stockholm/barn–gravid/graviditet/undersokningar-under-graviditeten/film-om-fosterdiagnostik/

8.  Förlossningskliniker i Stockholm https://www.1177.se/Stockholm/barn–gravid/att-vanta-och-foda-barn-i-stockholms-lan/

9.  Att sköta ett nyfött barn https://www.1177.se/Stockholm/barn–gravid/att-skota-ett-nyfott-barn/

10.  Preventivmedel https://www.1177.se/Stockholm/liv–halsa/sexuell-halsa/skydd-mot-graviditet/preventivmedel–skydd-mot-graviditet/

https://www.preventivguiden.se/

11.  Cellprov https://www.1177.se/Stockholm/behandling–hjalpmedel/undersokningar-och-provtagning/provtagning-och-matningar/vavnadsprov-och-cellprov/gynekologiskt-cellprov-i-stockholms-lan/

12.  Sexuellt överförbara sjukdomar https://www.vardgivarguiden.se/globalassets/behandlingsstod/smittskydd/smittskyddsblad/patientinformation/klamydia/svenska.pdf

13.  Vårdguiden 1177 https://www.1177.se/Stockholm/

14.  Abort  https://www.1177.se/Stockholm/barn–gravid/graviditet/avbruten-graviditet/abort/

15.  Bäckenbottenträning  https://www.1177.se/Stockholm/barn–gravid/graviditet/livsstil-och-halsa-under-graviditeten/backenbottentraning/

16.  Föda utan rädsla https://www.fodautanradsla.se/sv-SE

17.  Babygruppen http://www.babygruppen.se/

Appar

staff
Vår medarbetare
Placeholder
Caroline Rammeskov
Barnnmorska
Placeholder
Ann Jaldegren
Barnmorska